ihale26.04.2017


İLAN
Fabrikamız 2017/2018 kampanya dönemi ihtiyacı ± %30 toleranslı tipI (4.200 KCal) 15.000 ton ve ± % 30 toleranslı tipII ( 5.500 KCal ) 30.000 ton Linyit Kömürü satın alınacaktır.
İhalemize katılmak isterseniz sitemizde yayımlanan şartnamenin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız belgelerle birlikte teklif mektubunuzu 08.05.2017 Pazartesi günü Saat 14.00’a kadar Fabrikamıza ulaştırmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Duyurulur.


Ekler:

 • Teknik Şartname ve Ekleri


 • ************************************************************************************************************************************************************************************  24.04.2017


  İLAN
  Fabrikamız 2017 Yılı ihtiyacımız ± %30 Toleranslı 2.300 Ton Kok Kömürü kapalı zarf usulü satın alınacaktır.
  İhalemize katılmak isterseniz sitemizde yayımlanan şartname - sözleşmenin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız belgelerle birlikte teklif mektubunuzu 08.05.2017 Pazartesi günü Saat 14.00’a kadar Fabrikamıza ulaştırmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Duyurulur.


  Ekler:

 • Teklif Formu
 • Teknik Şartname


 • ************************************************************************************************************************************************************************************  21.04.2017


  İLAN
  Fabrikamız 2017 Yılı ihtiyacımız ± %30 Toleranslı 1.600.000 Adet Polipropilen Şeker Torbası kapalı zarf usulü satın alınacaktır.
  İhalemize katılmak isterseniz yazımız ekinde gönderilen şartnamenin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız belgelerle birlikte teklif mektubunuzu 04.05.2017 Perşembe günü Saat 14.00’a kadar Fabrikamıza ulaştırmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Duyurulur.


  Ekler:

 • Teklif Formu (Şeker Torbası)
 • Teknik Şartname
 • Amblem A
 • Amblem B
 • Amblem C
 • Amblem D


 • ************************************************************************************************************************************************************************************


  13.04.2017


  İLAN

  2017/2018 kampanya dönemi ihtiyacımız ± %30 Toleranslı 30.000 Ton Kireç Taşı kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

  İhalemize katılmak isterseniz yazımız ekinde gönderilen şartnamenin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız belgelerle birlikte teklif mektubunuzu 02.05.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar fabrikamız haberleşme servisine ulaştırmanızı rica eder,

  Duyurulur.


  Ekler:

 • TEK. FORM. (KİREÇ TAŞI) -555 - 2017
 • ŞARTNAME (Kireç Taşı ) -555 - 2017
 • SÖZLEŞME (Kireç Taşı) - 555 - 2017


 • ************************************************************************************************************************************************************************************  13.04.2017


  İLAN

  Fabrikamız 2016/2017 kampanya dönemi üretimi A Kotası kristal şeker, yeni bir blok satış ihalesi yapılana kadar talep eden müşterilerimize peşin, fabrikamız teslimi, cari fiyat (KDV hariç 2,68 TL/Kg) üzerinden % 4 ıskonto ile satılacaktır.

  Yükleme fabrikamız imkanları ölçüsünde ve gelen havale sırasına göre yapılacaktır.

  Duyurulur.

  Banka Hesap Numaralarımız

  Ziraat Bankası Amasya Yeniyol Şubesi
  TR87 0001 0024 9812 9228 4750 43

  Halkbank Suluova Şubesi
  TR09 0001 2001 2020 0010 1000 66

  ************************************************************************************************************************************************************************************  05.05.2017  İLAN

  2017/2018 kampanya dönemi ihtiyacımız ± %30 Toleranslı 4.500 Ton Sönmüş Toz Kireç kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

  İhalemize katılmak isterseniz yazımız ekinde gönderilen şartnamenin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız belgelerle birlikte teklif mektubunuzu 09.05.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar fabrikamız haberleşme servisine ulaştırmanızı rica eder,

  Duyurulur.

  Ekler:

 • Şartname - Sözleşme (2 Sayfa)
 • Teklif Formu (1 Sayfa)
 • ************************************************************************************************************************************************************************************

  05.04.2017

  İLAN

  Şirketimize ait Fabrika ve Bölge Tarım Müdürlükleri varlıklarımızın, muhtelif risklere karşı sigorta, teknik icaplarına uygun olarak, 2017 yılında sigortalanması işi ihalesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.

  Teklif vermek istediğiniz takdirde, Mutabakatlı Kıymet Takdiri çalışmalarını, yerinde tespit yapılarak, yazımız ekinde bulunan, şartname-sözleşmenin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız belgelerle birlikte fiyat teklifinizi, 13.04.2017 tarih Perşembe Günü saat 14:00’e kadar fabrikamız haberleşme servisine ulaştırmanızı rica eder, işlerinizde başarılar dileriz.

  Ekler:
 • Şartname Sözleşme
 • Yetki Belgesi(Taahhütname)


 • Poliçe Ekleri
 • Yangın ve Yangın Mali Mesuliyet Sigortası
 • Emtea Abonman Yangın Sigortası
 • Kar Kaybı Sigortası
 • Makine Kırılması Geniş Kasko Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • İşveren Mali Mesuliyet Sigortası
 • Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası
 • Emniyeti Suistimal Sigortası
 • Taşınan Para Sigortası
 • Grup Ferdi Kaza Sigortası
 • Nakliyat Sigortası
 • ************************************************************************************************************************************************************************************

  03.04.2017

  İLAN

  Fabrikamız 2017 Yılı ihtiyacımız MVJ – PKF Filitre torbaları kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

  İhalemize katılmak isterseniz, ek’de yayımlanan Teknik Şartnamelerin amir hükümlerince eksiksiz olarak hazırlayacağınız belgelerle birlikte teklif mektubunuzu 10.04.2017 Pazartesi günü Saat 14.00’a kadar Fabrikamıza ulaştırmanızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Duyurulur.


  Ekler:

 • 00 -Teklif formu (Filitre Torbası)-2017
 • 0 - SÖZLEŞME Filitre Torbaları-2017
 • 1 - MVJ 1-Teknik Şartname -2017
 • 2 - MVJ 2-Teknik Şartname -2017
 • 2-1.a - G14-2117-C MVJ 60 FİLİTRE TORBASİ
 • 3 - PFF (Koyu şerbet)-Teknik Şartname -2017
 • 3.a - G17-3145B PFF TORBA -Model
 • 4 - PKF-Teknik Şartname -2017
 • 4.a - G16-3266A-PKF Membran Plaka Filtre Torbası
 • 4.b - G16-3264 PKF BAŞ PLAKA FİLTRE TORBASI
 • 4.c - G16-3265 PKF SON PLAKA FİLTRE TORBASI
 • ************************************************************************************************************************************************************************************

  Fabrikamız üretimi 5.000 ton kristal şeker aşağıda belirtilen şartlarda blok olarak satılacaktır.

  Satış Şartları
  a. Kristal şekerin 1 Kg cari satış fiyatı (KDV Hariç) 2,68 TL dır. İstekliler fiyat tekliflerini cari fiyat üzerinden ekteki teklif formuna göre vereceklerdir.
  b. İhalenin kendisine kaldığı bildirilen firma KDV dâhil 5.000 ton şeker bedelinin tamamını takip eden 1 iş günü içerisinde fabrikamız hesaplarına yatıracaktır. Eksik yatırılan bedellere fabrikamız borçlanma faizi oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir.
  c. Hafta içi günlük aksatılmadan 300 Ton şeker fabrikamızdan teslim alınacaktır, teslimata 06.04.2017 tarihinden başlayıp 28.04.2017 tarihinde bitirilecektir. 28.04.2017 tarihinden sonra kalan şekerin sigortalama sorumluluğu alıcıya aittir. Günlük 300 ton üzeri yüklemeler fabrika imkânları müsait olduğu takdirde gerçekleştirilecektir.
  d. Yükleme haftanın 5 günü saat 08.00 ile 17.00 saatleri arası yapılacaktır. Şeker teslimatlarında fabrikamız kantarları tartısı esas alınacaktır.
  e. Şekere gelebilecek zamlarda, fabrikadan çıkış yapmayan (parası yatan ve faturası kesilen şeker hariç) araçlar zamlı fiyattan fatura edilecektir.
  f. Firma taahhüdün ifası için risk teminatı olarak 134.000,00 TL teminat verecektir. Alıcı firma taahhüdünü tamamlanmasını müteakip yazılı talep üzerine iade edilecektir.
  g. 5.000 ton kristal şekerin alımı ile ilgili olarak taahhüdünü yerine getirmediği veya fabrikamız sevkiyat planına uymadığı takdirde risk teminatı fabrikamızca nakde çevrilip irat kaydedilecek, ayrıca nam ve hesabına ihaleye çıkılarak doğacak zarar firmadan tahsil edilecektir,
  h. Teklifler duyuru şartlarına göre verilecektir,
  i. İstekliler Kristal şeker alımı ile ilgili tekliflerini 31.03.2017 Cuma günü saat 17.00 ’ye kadar kapalı zarf halinde fabrikamız Kurumsal İletişim Servisine verecektir. Firmaların irtibat kuracağı Telefon numarası: (0-358) 417 25 11-271 dâhili,
  j. Kristal şeker satışı ile ilgili ihtilaflarda Suluova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Ek:
 • Teklif Formu
 • ************************************************************************************************************************************************************************************


  C ŞEKERİ SATIŞ İLANI

  Fabrikamız 15.12.2016 tarihi itibariyle C Şekeri üretimi ve satışına başlamış olup. Satış şartları ve fiyat bilgisine için aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
  Satışlarımız stoklarla sınırlı olup başvuru sırası ve üretim planlamamıza göre sevkiyat yapılacaktır  İletişim:
  Satış Pazarlama ve Lojistik Servisi
  Tel : 0358